Cam kết phát triển bền vững

Sứ mệnh của Anova Farm là trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi trang trại góp phần hình thành và hoàn chỉnh chuỗi giá trị cung ứng nguồn thịt sạch, an toàn, chất lượng cao có khả năng truy xuất nguồn gốc. Theo đó, Anova Farm định hướng phát triển bền vững để tăng trưởng kinh tế. Anova Farm cam kết đáp ứng các điều kiện khắt khe theo chuẩn quốc tế để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng.

Phát triển kinh tế:
  • Anova Farm tiếp tục đầu tư vào phát triển trang trại.
  • Anova Farm tiếp tục đầu tư xây dựng và cải tiến hệ thống quản trị, công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm và duy trì tiêu chuẩn Global Gap để đưa Anova Farm trở thành doanh nghiệp tiên phong với sứ mệnh cung cấp thực phẩm an toàn, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.
Bảo vệ môi trường:
  • Anova Farm cam kết theo đuổi và đáp ứng các quy chuẩn quốc tế khắt khe trong sản xuất nhằm phát triển Anova Farm trở thành một tổ chức đi đầu trong việc bảo vệ môi trường.
  • Anova Farm tuân thủ các tiêu chuẩn của IFC về môi trường và an toàn lao động nhằm quản lý chặt chẽ các tác động tiềm tàng lên môi trường và xã hội.