HEO HẬU BỊ CÁI THUẦN

Giới thiệu
Bao gồm các giống thuần Landrace và Yorkshire.
Đây là giống thuần chủng và đảm bảo các tiêu chuẩn về giống. Thông qua các quá trình chọn lọc và nhân giống liên tục dựa trên giá trị di truyền, chúng ta sẽ có được đàn thuần với các tính trạng mong muốn. Vì vậy tính thuần chủng càng cao càng tạo độ đồng đều về tính trạng cho đàn con.

Đặc điểm

  • Ngoại hình cân đối đạt các tiêu chuẩn về giống.
  • Có gia phả lý lịch rõ ràng.
  • Thành tích năng suất vượt trội so với các tính năng chung của giống.

Năng suất đạt được của giống 

   YORKSHIRE   LANDRACE   DUROC 
 Số heo con đẻ ra còn sống / lứa (con)   12,15  12,86  10,04
 Số lứa đẻ / nái / năm  2,35  2,38  2,31
 Số heo con cai sữa / lứa  (con)  11,54  12,22  9,54
 Số heo con cai sữa / nái / năm (con)   27,12  28,09  22.03
 ADG (gam / ngày)  641  632  720
 FCR (kg thức ăn / kg tăng trọng)  2,51  2,56  2,36
 Tỉ lệ thịt xẻ (%)      80,34

Điều kiện cần để phối giống cho heo cái hậu bị:

  • Theo dõi và ghi chép thông tin động dục từ lúc 180 ngày tuổi.
  • Đã động dục lần thứ 2 hoặc thứ 3 (không kể lần động dục do vận chuyển).
  • Tuổi phối giống: >230 ngày tuổi.
  • Trọng lượng cơ thể tối ưu: 130 – 140 kg.
  • Dày mỡ lưng tại điểm P2: 14 – 16 mm.
  • Sau khi hoàn thành chương trình tiêm phòng ít nhất 02 tuần.