HEO HẬU BỊ ĐỰC THUẦN

Giới thiệu
Bao gồm các giống thuần Landrace, Yorkshire và Duroc.
Con đực quyết định rất lớn trong công tác giống và ảnh hưởng lâu dài đến các thế hệ đời con. Vì vậy tính thuần chủng của con đực càng cao càng tạo độ đồng đều về tính trạng cho đàn con.

Đặc điểm

  • Ngoại hình cân đối đạt các tiêu chuẩn về giống.
  • Có gia phả lý lịch rõ ràng.
  • Thành tích năng suất vượt trội so với các tính năng chung của giống.

Năng suất đạt được của giống 

   YORKSHIRE   LANDRACE   DUROC 
 Số heo con đẻ ra còn sống / lứa (con)   12,15  12,86  10,04
 Số lứa đẻ / nái / năm  2,35  2,38  2,31
 Số heo con cai sữa / lứa (con)   11,54  12,22  9,54
 Số heo con cai sữa / nái / năm (con)   27,12  29,08  22.03
 ADG (gam / ngày)  641  632  720
 FCR (kg thức ăn / kg tăng trọng)  2,51  2,56  2,36
 Tỉ lệ thịt xẻ (%)      80,34

Điều kiện cần để khai thác tinh cho heo đực hậu bị:

  • Được tập nhảy giá từ lúc 8 tháng tuổi.
  • Tinh chỉ được sử dụng để cho phối tốt nhất lúc đực được 10 tháng tuổi.
  • Sau khi hoàn thành chương trình tiêm phòng ít nhất 01 tuần.