Tin tức thị trường nổi bật

Phát triển chăn nuôi bền vững tại Việt Nam

Phát triển chăn nuôi bền vững tại Việt Nam

IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết đã hỗ trợ 15 triệu USD cho Tập đoàn Anova Việt Nam để xây dựng các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhằm hỗ trợ ngành chăn nuôi của Việt Nam phát triển bền vững. Đặc biệt, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm.