HEO CON NUÔI THỊT 20KG

Giới thiệu
Là heo lai ba máu cuối cùng để nuôi thịt. Đây là dòng đạt ưu thế lai rất cao về khả năng sinh trưởng và rất được ưa chuộng trong việc tạo đàn heo thịt thương phẩm có chất lượng cao. Heo có sức đề kháng bệnh tốt và được tiêm phòng đầy đủ nên tỉ lệ hao hụt giai đoạn này chỉ 2,5%.

Đặc điểm

  • Dài đòn, mông vai nở, săn chắc.
  • Linh hoạt, khỏe mạnh.
  • Khả năng thích nghi tốt với môi trường và đề kháng bệnh cao (nuôi trong điều kiện chuồng hở vẫn đạt năng suất tối đa).

Năng suất đạt được tới 20kg

 Tuổi đạt 20kg (ngày)  57
 ADG (gam / ngày)  448
 FCR (kg thức ăn / kg tăng trọng)  1,4