Thị trường 04/07/2017

 • Giá sản phẩm chăn nuôi tại trại ngày 04/07/2017

 • Heo giống ĐNB: 45.000-50.000 đ/kg

  Heo hơi < 110 kg ĐNB: 22.000-25.000 đ/kg

  Heo hơi < 110 kg ĐBSCL: 21.000-24.000 đ/kg

  Heo hơi < 130 kg ĐNB: 17.000-19.000 đ/kg

 • Gà giống lông màu: 3.000-4.000 đ/con 1 ngày tuổi

  Gà hơi lông màu: 21.000-22.500 đ/kg (ĐNB)

  Gà hơi lông màu: 22.000-23.000 đ/kg (ĐBSCL)

  Gà giống chuyên thịt: 9.500 đ/con 1 ngày tuổi

  Gà thịt công nghiệp hơi: 22.500 đ/kg (ĐNB)

  Gà thịt công nghiệp hơi: 23.500 đ/kg (ĐBSCL)

  Gà giống chuyên trứng: 8.000 đ/con 1 ngày tuổi

 • Vịt giống Super M: 9.000 đ/con 1 ngày tuổi

  Vịt giống Grimaud: 14.000-15.000 đ/con 1 ngày tuổi

  Vịt hơi Super M: 32.000-33.000 đ/kg

  Vịt hơi Grimaud: 35.000-36.000 đ/kg

  Vịt giống Bố mẹ Super M: 32.000 đ/con trống 1 ngày tuổi; 27.000 đ/con mái 1 ngày tuổi

  Vịt giống Bố mẹ Grimaud: 55.000 đ/con trống 1 ngày tuổi; 45.000 đ/con mái 1 ngày tuổi

 • Trứng gà: 1.050-1.150 đ/quả

  Trứng vịt ĐBSCL: 2.100 đ/quả

Bản tin hàng tháng