Lịch sử hình thành

06/2017

06/2017

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Global Gap (Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) do Tổ chức chứng nhận quốc tế Control Union cấp, tại trại heo thịt Bưng Riềng. Đây là trại heo đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế này.
10/2016

10/2016

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGap tại trại Tân Thắng và trại Bưng Riềng, phù hợp với quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi heo tại Việt Nam.

05/2016

05/2016

Bắt đầu vận hành trại heo hậu bị quy mô 12.000 con tại xã Bưng Riềng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
10/2015

10/2015

Bắt đầu vận hành trại heo nái quy mô 2.400 con tại xã Tân Thắng, tỉnh Bình Thuận.
11/2013

11/2013

Thành lập Công ty Anova Farm, đầu tư vào lĩnh vực trang trại, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm heo con giống, heo hậu bị và heo thịt.