Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn

“Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi trang trại góp phần hình thành và hoàn chỉnh chuỗi giá trị cung ứng nguồn thịt sạch, an toàn, chất lượng cao có khả năng truy xuất nguồn gốc”
Sứ mệnh

Sứ mệnh

“Ứng dụng mô hình và công nghệ hiện đại nhất, đáp ứng các quy chuẩn về chăn nuôi, nâng cao hiệu suất vật nuôi”.