ANOVA FARM - TRẠI HEO ĐẦU TIÊN ĐẠT CHỨNG NHẬN GLOBALG.A.P. Ở VIỆT NAM

Với mong muốn ứng dụng mô hình và công nghệ hiện đại nhất cùng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo được các vấn đề như an toàn thực phẩm, phát triển bền vững,  phúc lợi động vật và bảo vệ môi trường, công ty Anova Farm đã bắt đầu thực hành áp dụng tiêu chuẩn Global Gap từ giữa năm 2016.

Ngày 13/6/2017 trang trại heo thịt của Anova Farm đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. đầu tiên ở Việt Nam (Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) do Tổ chức chứng nhận quốc tế CONTROL UNION cấp ngay sau lần đánh giá đầu tiên.

Bằng việc đạt được chứng nhận và quyết tâm duy trì tiêu chuẩn GLOBAL GAP, Anova Farm cam kết cung cấp cho thị trường sản phẩm thịt heo đảm bảo chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, phương pháp sản xuất bền vững, chính sách chăm sóc sức khỏe và quản lý an toàn cho người lao động, thân thiện với động vật.

Các tin khác