Trang trại heo đạt chuẩn GlobalG.A.P đầu tiên tại Việt Nam

Một trang trại nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam vừa được tổ chức chứng nhận quốc tế - Control Union trao giấy chứng nhận GlobalG.A.P. Đây cũng là trang trại nuôi heo thịt đầu tiên và duy nhất tại Việt nam đến thời điểm hiện nay đạt được tiêu chuẩn này

Các tin khác